nl | en
vermote consulting innovation management vermote consulting r&d management vermote consulting new business development

Knowledge Broker for the Chemical, Food and Bio-Industries

Op zoek naar kennis en informatie om uw innovatiestrategie in praktijk te brengen?

Bogend op jarenlange praktische ervaring in Innovatie Management, alsook op vlak van New Business Development, helpen we mee om een succesvolle groeistrategie te ondersteunen.

We bieden begeleiding aan om het beheer van kennis binnen uw eigen organisatie te vergemakkelijken. We faciliteren kennistransfer en samenwerking tussen belanghebbende organisaties of stakeholders, zoals universiteiten, hogescholen, de bedrijfswereld, branche-organisaties, investeerders, NGO's, de overheid.